Eficienţa (şi eficacitatea) achiziţiilor – un deziderat neatins

Publicat în revista nr. 122 – Noiembrie 2017

Gelu CAZAN
Consultant achiziţii publice

Deşi nu avem veşti recente, procesul de ajustare a legislaţiei privind achiziţiile publice a început încă din primăvara acestui an. ANAP a publicat în 3 mai 2017 un proiect de ordonanţă de urgenţă care vizează o serie de modificări/completări, majoritatea dintre ele având ca scop preluarea sau reglarea unor elemente de detaliu prevăzute în Directivele UE din 2014, corelarea indvertenţelorîntre unele articole sau între acte legislative diferite şi, pe alocuri, formularea mai precisă a unor prevederi nu foarte clare în textul actual. Se pare că propunerea legislativă s-ar afla în proces de avizare dar, din păcate, lipsesc informaţiile cu privire la un calendar concret de implementare a modificărilor preconizate.
Este bine să nu avem aşteptări exagerate în privinţa faptului că – dacă aceste modificări vor fi aprobate la un moment dat – dificultăţile întâmpinate în practică de achizitori vor dispărea ca urmare a acestei intervenţii, utile în sine, asupra legislaţiei primare. Problema birocratizării excesive cu care se confruntă sistemul achiziţiilor publice din România derivă în special din prevederile legislaţiei secundare (normele de aplicare) sau din interpretările încă neaşezate într-o formă coerentă şi unitară la care sunt supuse unele subiecte sensibile (cum ar fi estimarea valorii contractelor, criterii restrictive, utilizarea DUAE, terţul susţinător etc.).
Simplificarea operaţiunilor curente, flexibilizarea modului de lucruşi, implicit, eficientizarea achiziţiilor, rămân deziderate încă neatinse şi, deocamdată, nu sunt semne că lucrurile se vor îmbunătăţi cu adevărat. Un exemplu elocvent de creştere a poverii administrative pe ansamblu îlreprezintă modul de reglementare a achiziţiilor directe…

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.