Impactul modificărilor recente ale cadrului legislativ în materia achiziţiilor publice asupra practicii în domeniu

Publicat în revista nr. 124 – Ianuarie 2018

Cons. jur. Silvia Barbulescu
Expert achiziţii publice

În contextul modificărilor legislative în materia achiziţiilor publice survenite în ultimii doi ani, în Monitorul Oficial nr. 1022 din data de 22 decembrie 2017 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice. Modificările vizează toate actele normative primare din domeniul achiziţiilor publice şi sectoriale, precum şi al concesiunilor, inclusiv Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Aceste modificări legislative vor avea un impact deosebit asupra tuturor entităţilor implicate în domeniul achiziţiilor publice, dar în mod cert autorităţile contractante sunt vizate de multe dintre acestea, activitatea acestora fiind supusă unor riscuri evidente.
Deşi în anii trecuţi, desele modificări legislative aduse Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 au fost criticate, apreciindu-se că generează o instabilitate legislativă cu efecte negative asupra actorilor implicaţi în domeniu, trebuie menţionat că în ultimii ani s-au făcut eforturi reale în sensul fluidizării sistemului de achiziţii publice şi alinierii acestuia la standardele europene.
Modificările legislative survenite recent la nivelul legislaţiei primare prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017, vor impune adaptarea legislaţiei secundare, în vederea unei interpretări şi aplicări unitare a legislaţiei în materie. Faptul că modificarea legislaţiei secundare nu s-a produs concomitent cu modificarea legislaţiei primare reprezintă un aspect care, în mod evident, va genera o serie de impedimente în aplicarea noilor modificări legislative. Iar dacă la acest aspect adaugăm şi faptul că, la mai bine de un an de la intrarea în vigoare a noului cadru legislativ în materia achiziţiilor publice încă nu a fost pusă în funcţiune noua platformă electronică SICAP, putem avea o reprezentare a implicaţiilor ce vor surveni în aplicarea practică a noilor modificări legislative…

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.