Importanţa studiului de fundamentare a proiectului în alegerea parteneriatului public-privat sau a concesiunii

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2016

ec. Aurora Violeta AMUZESCU – Expert achiziţii publice

In prezent, în România, actul normativ care reglementează parteneriatul public-privat este Legea nr.233/2016 din 24 noiembrie 2016. Alte acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice aprobate în cursul anului 2016 au fost Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice dar şi Legea nr. 100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.
Efectuarea unei activităţi relevante în sectoarele de utilitate publică prevăzute în Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi în vederea realizării de către un operator privat a serviciilor comunitare de utilităţi publice prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu luarea în considerare a prevederilor art. 1 şi 2 din Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat pot fi realizate prin încheierea de Contractele de parteneriat public-privat…..

Pentru a viziualiza articolul, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.