Mihaela Virginia TOADER, Secretar de stat, Ministerul Fondurilor Europene

Publicat în revista nr. 142 – Iulie 2019

Reporter: Pentru început vă rugăm să prezentaţi obiectivele asumate de Ministerul Fondurilor Europene în derularea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii (FESI), pentru perioada 2014 – 2020.

Mihaela Virginia TOADER: În discuţia noastră, aş vrea să pornim de la un citat care caracterizează activitatea noastră: ”A descoperi lipsurile nu este suficient, dacă nu propui şi mijloacele de îndreptare” – J. W. Goethe.
Obiectivele Ministerului Fondurilor Europene? Ministerul a avut mereu un singur obiectiv, indiferent de perioada de programare – „sprijinirea beneficiarilor”. Eforturile noastre se concentrează pe accelerarea ritmului de evaluare şi contractare a proiectelor, precum şi pe implementarea cu succes a proiectelor deja admise la finanţare. De aceea, am avut ca scop permanent eliminarea sau reducerea semnificativă a problemelor şi blocajelor întâmpinate din procesul de implementare a programelor operaţionale.
Pentru că vorbim de achiziţii, scopul ministerului nu a fost vreodată să aplice corecţii, ci să identifice acele priorităţi de investiţii şi obiective specifice, care să orienteze fondurile europene spre ceea ce este necesar, aplicând procedurile într-un cadru legal predictibil.
Pentru actuala perioadă, sumele totale primite de la Comisia Europeană, reprezentând prefinanţări şi rambursări, aferente programelor finanţate din FESI (PO Infrastructura Mare, PO Competitivitate, PO Regional, PO Capacitate Administrativă, PO Asistenţă Tehnică, PO Capital Uman, PN Dezvoltare Rurală, PO Pescuit şi Afaceri Maritime), se situează la aprox. 9,25 miliarde euro, ceea ce înseamnă aprox. 30% din alocarea UE aferentă acestor programe. În plus, s-au rambursat de către CE aprox. 6,7 miliarde euro pentru plăţi directe în agricultură.
Dacă ne uităm la cifre şi vrem să măsurăm succesul aşa, la nivelul Uniunii Europene, rata medie a sumelor FESI primite de la Comisia Europeană se situează la aprox. 32%, deci România este aproape de această medie.
În cadrul programelor operaţionale finanţate prin Politica de Coeziune (PO Infrastructura Mare, PO Competitivitate, PO Regional, PO Capacitate Administrativă, PO Asistenţă Tehnică şi PO Capital Uman), numărul contractelor de finanţare semnate cu beneficiarii este de 6.523, totalizând cca. 23,5 miliarde euro, din care aprox. 19 miliarde euro contribuţie UE (84,4% din alocarea UE a PO). Dar cifrele sunt într-o permanentă dinamică, având la bază contractele aflate în implementare…

Pentru a vizualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.