Modificarea contractului de achiziţie publică – reglementarea conceptului în contextul directivelor europene în materia achiziţiilor publice

Cons. jur. Silvia Bărbulescu, Expert achiziţii publice

Publicat în numarul 102 al Revistei de Achizitii Publice.

Pornind de la premisa că pe perioada derulării unui contract de achiziţie publică poate apărea necesitatea adaptării conţinutului acestuia, atunci când condiţiile contractuale se dovedesc a nu mai fi adecvate (de exemplu, din cauza unei modificări imprevizibile ale circumstanţelor avute în vedere la încheierea contractului), precum şi faptul că o adaptare a conţinutului contractului la

Business team analyzing income charts and graphs with modern digital tablet. Top view photoshoot.

împrejurările modificate poate contribui la o mai bună realizare a obiectivului acestuia, prezenta analiză îşi propune să reflecte reglementarea conceptului de “modificare a contractului”, în contextul modificărilor impuse de prevederile cadrului legislativ european. Modificarea contractului iniţial reprezintă o practică destul de frecvent întâlnită la nivelul autorităţilor contractante, având ca scop adaptarea contractului la situaţiile noi apărute după atribuire. În funcţie de natura modificărilor, contractul de achiziţie publică poate fi modificat cu sau fără organizarea unei noi proceduri de atribuire….

Pentru a viziualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.