Noul pachet legislativ şi criminalitatea sistemică din domeniul achiziţiilor publice

Dr. Petrică Mihail MARCOCI, Lector universitar Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

Publicat în numrul 103 al Revistei de Achizitii Publice.

Achiziţiile publice reprezintă un domeniu esenţial al economiei care interferează cu realitatea juridică, economică şi tehnică a societăţii româneşti, fiind apreciate ca pilonul investiţiei publice în dezvoltare, iar dintr-o abordare funcţională observăm şi impactul semnificativ asupra desfăşurării optime a activităţilor entităţilor publice, sau a celor care realizează o activitate de interes public, implicând utilizarea unor resurse financiare publice semnificative, a căror sorginte o constituie bugetul statului, bugetele locale şi într-o măsură tot mai mare fondurile europene.coruptie
Devine extrem de important ca această zona a achiziţiilor publice percepută ca fiind una unde se întâmplă multe ilegalităţi, să fie foarte susceptibilă de a le putea preveni şi combate prin prevederi legislative cu aplicabilitate directă şi imediată. În lipsa acestora, criminalitatea în domeniul achiziţiilor publice devine o verigă de transfer ilegitim de active sau sume de bani adaptabilă la presiunile sociale şi mijloc principal de realizare a unor beneficii economice pe căi ilegale.Abordarea ştiinţifică a criminalităţii în domeniul achiziţiilor publice la nivel naţional, impune, în primul rând, a identifica principalele modalităţi de comitere a fraudei, cauzele care au determinat sau favorizat.
Acest fenomen lezează economia în ansamblul ei, provoacă pierderi importante în dezvoltarea societăţii româneşti, pune în pericol structurile democratice şi stabilitatea socială, determină o lipsă de încredere în sistemul economic, corupe şi compromite instituţiile economice şi sociale….

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.