Profesionalizarea personalului ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor publice – un deziderat încă neatins

Publicat în revista nr. 135 – Decembrie 2018

Cons. jur. Silvia BĂRBULESCU,

Ec. Johann NUNWEILER

Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice reprezintă un document care propune acţiuni ce definesc politica Guvernului cu privire la reformarea sistemului naţional de achiziţii publice în perioada 2015-2020. Dezvoltarea Strategiei reprezintă o etapă crucială în vederea reformării sistemului românesc de achiziţii publice, deoarece stabileşte o viziune comună, într-un moment cheie, în care noile directive în domeniu propun statelor membre trecerea la o nouă paradigmă, în contextul în care achiziţiile publice devin instrumentul principal de deblocare a creşterii economice la nivel european. În consecinţă, achiziţiile publice dau măsura bunei guvernanţe întrucât reglementează modul de cheltuire a banului public şi trebuie să asigure accesul neîngrădit al operatorilor
economici. Enunţată ca una din direcţiile de acţiune ale Strategiei Naţionale, profesionalizarea persoanelor responsabile cu achiziţiile publice (funcţionari publici sau personal contractual ce acţionează în domeniul achiziţiilor publice) şi înfiinţarea unui sistem de premiere rămâne un deziderat încă neatins la aproximativ trei ani de la adoptarea Strategiei Naţionale. La nivelul anului 2015, Strategia evidenţia faptul că nu există un proces de profesionalizare sau de planificare a carierei în domeniul achiziţiilor publice din România. În plus, nu există o diferenţiere formală între
un angajat responsabil de achiziţii şi un specialist în achiziţii, deoarece nu exista o cultură în privinţa „calificării în domeniul achiziţiilor publice”. Mai mult, nu există o legătură între performanţa personalului de achiziţii şi nivelul de remunerare al acestuia. Remunerarea personalului nu era proportională cu complexitatea muncii şi este necompetitivă comparativ cu salariile personalului ce se ocupă de achiziţii din sectorul privat. Lipsa unei motivaţii pozitive era recunoscută ca fiind o problemă de sistem. În ceea ce priveşte profesionalizarea activităţilor desfăşurate în domeniul achiziţiilor publice, Strategia Naţională prevede ca persoanele care au ca responsabilitate exclusivă derularea de proceduri de atribuire trebuie să posede cunoştinte aprofundate în domeniu, să îşi însuşească cele mai bune practici, instrumente şi tehnici şi să fie competente din punct de vedere profesional….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.