Provocări în noua legislaţie privind achiziţiile publice

Publicat în revista nr. 106 – Iulie 2016

Mircea Nicolae Cotoroş, Senior Manager, Deloitte România

Adoptarea noului cadru legislativ în materie de achiziţii publice, prin transpunerea directivelor europene în domeniu, adoptarea legii privind sistemul remediilor şi a legislaţiei secundare aferente, reprezintă condiţionalitate ex-ante orizontală prevăzută în Acordul de Parteneriat cu UE. Neimplementarea acţiunilor asumate pentru îndeplinirea condiţionalităţii pot atrage suspendări din partea Comisiei Europene în derularea programelor operaţionale 2014-2020.fb57654412Noile măsuri ar trebui să reducă birocraţia, să promoveze eficienţa utilizării fondurilor publice, să crească gradul de transparenţă şi responsabilitate a modului în care autorităţile publice acordă contracte pentru bunuri, servicii şi lucrări. Modificările sunt menite să modernizeze şi să simplifice regulile, însă regimul achiziţiilor publice va fi pe alocuri mai amplu şi mai complex.
Autorităţile contractante pot întâmpina probleme în stabilirea criteriilor de atribuire, având în vedere faptul că pentru anumite categorii de servicii/lucrări sunt obligate să utilizeze criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate – preţ sau cel mai bun raport calitate – cost. Criteriul costul cel mai scăzut, de asemenea, poate genera anumite dificultăţi având în vedere determinarea acestuia pe considerente de rentabilitate, utilizând factori pentru calcularea costurilor pe ciclul de viaţă….

 Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.