Rezervarea dreptului de participare la procedura de atribuire doar unităţilor protejate şi întreprinderilor sociale de inserţie în condiţii de eficienţă economică şi socială

Publicat în revista nr. 112 – Ianuarie 2017

ec. Aurora Violeta Amuzescu

Autoritatea contractantă poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Secţiunea a 2-a Contracte rezervate:
“ART. 56
(1) Autoritatea contractantă poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unităţilor protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi întreprinderilor sociale de inserţie prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială.
(2)În anunţul/invitaţia de participare autoritatea contractantă precizează explicit prezentul articol ca temei legal al procedurii de atribuire.”, respectiv cu prevederile art. 69 alin.(1) din Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.
Conceptul de economie socială este definit la art.2 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială …

Pentru a viziualiza articolul, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.