România este „campioană” la utilizarea serviciului eDEAU

Publicat în revista nr. 118 – Iulie 2017

Florentina DRĂGAN – Consilier soluţionare contestaţii
Potrivit Raportului Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind revizuirea aplicării în practică a documentului european de achiziţii unic (DEAU) elaborat la data de 17.05.2017 „DEAU, care este prevăzut în esenţă la articolul 59 din Directiva 2014/24/UE este conceput ca o declaraţie pe propria răspundere folosind un formular standard care urmează a fi adoptat de către Comisie prin intermediul unui document de punere în aplicare care trebuie să fie adoptat printr-o procedură de examinare. Acesta oferă elemente de probă preliminare sub forma unei declaraţii pe propria răspundere privind criteriile de excludere (de exemplu, condamnări penale, neglijenţă profesională gravă) şi criteriile de selecţie (capacitate financiară, economică şi tehnică) astfel încât să fie necesar ca setul complet de documente (de exemplu, atestări, certificate) să fie prezentat doar de către operatorul economic câştigător (cu excepţia cazului în care verificarea documentelor/anumitor documente ale altor participanţi este necesară pentru asigurarea desfăşurării corecte a procedurii)”.
Potrivit prevederilor art. 59 alin. (3) din Directiva 2014/24/UE „Comisia revizuieşte aplicarea practică DEAU, ţinând seama de dezvoltarea tehnică a bazelor de date în statele membre, şi prezintă un raport în acest sens Parlamentului European şi Consiliului cel târziu la 18 aprilie 2017”…

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.