Ordinul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost publicat in Monitorul Oficial, nr. 784 din 14 decembrie 2013. Ghidul aprobat prin ordinul enuntat, reprezintă un ansamblu de reguli şi dispoziţii care stabilesc...

Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din...

error: Content is protected !!