Prin elaborarea Hotărârii Guvernului nr.519 din 26.06.2014, se urmăreşte îmbunătăţirea şi eficientizarea mecanismului de prevenire şi gestionare a neregulilor plecând de la experienţa avută anterior, aferente perioadei de programare 2007-2013, vizand astfel perioada de programare 2014-2020, dar si utilizarea fondurilor publice naţionale aferente acestora. Ratele...

La data adoptării noilor Directive, 15 ianuarie 2014, Parlamentul European a postat în site-ul său un comunicat privind principalele modificări şi beneficii din pachetul legislativ ce reglementează achiziţiile publice. Un plus de valoare în achiziţii va fi adus de criteriile de atribuire ce se vor aplica după publicarea directivelor: «Noile reguli UE privind...

error: Content is protected !!