Victor Alistar, Director Executiv Transparency International Romania

Publicat în revista nr. 119 – August 2017

Reporter: În urmă cu câţiva ani, în cadrul unui eveniment organizat de Transparency International Romania, aţi apreciat într-un interviu că “o depolitizare a mesajului anticorupţie este un punct esenţial de la care se poate pleca pentru ca lupta împotriva corupţiei să fie mai eficientă.”, noi apreciind că eventuala corupţie în sistemul achiziţiilor publice face parte din acelaşi obiectiv promovat de dv. Acum, după atâta timp, cum apreciaţi sistemul PREVENT ce are ca obiectiv asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice?

Victor Alistar, Director Executiv Transparency International Romania: Sistemul informatic integrat pentru prevenirea şi identificarea potenţialelor conflicte de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică este un mecanism util pentru că previne abaterile de integritate. Se acordă practic mai multă atenţie acţiunilor de prevenţie, mutând accentul de pe urmărirea şi sancţionarea abaterilor de integritate după ce acestea s-au produs şi şi-au produs efectele. Din punct de vedere formal sunt adoptate toate instrumentele necesare, însă mai există nevoia de corelare a soft-ului PREVENT cu alte baze de date, astfel încât controlul să poată să fie general şi concret aplicat. Sistemul PREVENT trebuie să fie un instrument care să poată fi utilizat nu doar la faza de selecţie a ofertelor, a contractelor de achiziţie publică. Subliniem faptul că este necesar să se extindă şi la faza de recepţie a lucrărilor, a serviciilor, în ceea ce priveşte membrii comisiilor de recepţie. De asemenea, este necesar să poată să analizeze şi politicile referitoare la interzicerea trecerii personalului din sectorul privat în sectorul public şi vice-versa.
Vă dau drept exemplu un mecanism aplicabil în domeniul achiziţiilor publice, prin intermediul unui proiect coordonat de Secretariatul Transparency International, în parteneriat cu 15 organizaţii din 11 state, inclusiv cu Transparency International Romania. Proiectul se numeşte Pactele de Integritate – mecanisme de control civil pentru salvgardarea fondurilor europene şi are ca scop reducerea riscurilor de corupţie în achiziţiile publice. Concret, autoritatea publică şi ofertanţi semnează un Pact de Integritate prin care părţile implicate îşi asumă un comportament integru şi se angajează să nu încurajeze fapte de corupţie nici înainte de încheierea contractului şi nici pe perioada executării acestuia. În plus, pactul instituie o formă de transparentizare a achiziţiei publice prin facilitarea accesului unei terţe părţi pe durata derulării întregului proces. Este vorba de monitorul independent, reprezentat de societatea civilă, care are rolul de a urmări toate etapele procedurii de atribuire şi implementare a contractului şi de a semnala eventualele nereguli înregistrate pe parcurs, până la recepţia lucrării.
Acest mecanism al Pactelor de Integritate a fost elaborate de Transparency International în anii ’90 cu scopul de a spijini atât autorităţile publice cât şi mediul de afaceri şi societatea civilă, într-un efort comun de prevenire a corupţiei în achiziţiile publice. În prezent, în ţara noastră se derulează faza pilot şi avem convingerea că va avea un impact pozitiv în modul de derulare a achiziţiilor publice.

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.