You Are Browsing ‘Featured’ Category

European Single Procurement Document – ESPD, sau Noul “Document unic pentru achiziţiile publice europene” a fost adoptat la 5 ianuarie 2016, având la bază un Regulament specific de punere în aplicare. Acesta va reduce considerabil sarcina administrativă pentru companiile interesate...

Ecaterina Milica DOBROTĂ – vicepreşedinte AEXA Una dintre noutăţile introdusă de Directiva 24/2014 o constituie şi extinderea ariei de cuprindere...

avocat Alina GHIŢĂ – BWSP Hammond Bogaru & Associates Deşi noua lege a achiziţiilor publice a avut aprobarea de la Guvern în 27 octombrie...

Regulamentul ce are ca obiect reglementarea metodologiei de control ex-post aplicată de către A.N.A.P. privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie...

Florentina DRĂGAN – Consilier soluţionare contestaţii Instituţia ”notificării” autorităţii contractante există în domeniul achiziţiilor...

Reporter: Apreciem profesionalismul şi implicarea dumnevoastră de-a lungul acestei perioade, în dezvoltarea sistemului naţional de achiziţii publice,...

Reporter: Cum apreciaţi rolul Strategiei în domeniul achiziţiilor publice aprobată de Guvern pe 23 octombrie 2015, în crearea unui cadru stabil, pentru...

Un an dificil în achiziţii publice se încheie şi un nou an, plin de aşteptări şi speranţe, dar cel puţin la fel de dificil, se apropie cu paşi...

Orice fişă de date conţine la cerinţe minime de calificare, secţiunea Situaţia personală a candidatului/ofertantului obligaţia operatorului economic...

Reporter: Care sunt principalele greşeli pe care România le-a făcut până acum în domeniul achiziţiilor publice? av. Iulia Vass: S-ar putea scrie...

error: Content is protected !!