Controlul intern managerial, piatra de temelie în achiziţiile publice

Publicat în revista nr. 113 – Februarie 2017

Mircea Nicolae Cotoros

Succesul unei entităţi, fie că este de drept public sau privat, constă în existenţa unui management eficient, ce presupune atât aplicarea unor politici coerente şi corecte în derulare activităţii curente cât şi a unor politici adecvate de control a acestor activităţi.
La nivelul entităţilor publice, rolul principal în implementarea unui sistem de control revine conducătorului instituţiei care, în temeiul art.2 din Ordinului nr. 400/ 20151, „dispune […] măsurile de control necesare pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri şi a procedurilor formalizate pe procese sau activităţi, care pot fi proceduri de sistem şi proceduri operaţionale”.
Pentru a dispune măsuri de control asupra activităţilor şi procedurilor din entitate, conducătorul trebuie să se asigure, mai întâi, că fiecare compartiment/departament/ serviciu îşi îndeplineşte sarcinile în baza unor proceduri operaţionale specifice, conforme cu legislaţia aplicabilă domeniului.
Astfel, activităţile din toate compartimentele trebuie procedurate, fie că este vorba de zona achiziţiilor publice, economică, juridică, tehnică, investiţii sau protecţia muncii. Derularea activităţilor interne fără proceduri operaţionale, care să reflecte modul concret şi corect de îndeplinire a sarcinilor de către angajaţi, creşte riscul neîndeplinirii obiectivelor entităţi ori a derulării defectuoase a activităţilor….

Pentru a viziualiza articolul, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.