La 30 decembrie 2013, a fost adoptat Ordinul ministrului economiei nr. 2499/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită...

Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din...

Răspunderea socială în achiziţiile publice În ultimii 24 de ani nu s-a vorbit aproape de loc de răspunderea socială în domeniul achiziţiilor publice. Goana...

O mai bună programare a muncii managerilor Trei sunt aspectele mai importante de care trebuie să ţină seama managerul atunci când doreşte o eficientizare...

Achiziţiile publice constituie procesul prin care autorităţile publice de la toate nivelurile  achiziţionează bunuri şi servicii sau contractează...

Una din modalităţile legale prin care operatorii economici pot participa în cadrul procedurilor de achiziţie publică este aceea a ofertei comune. Oferta comună este o soluţie viabilă în cazul procedurilor de achiziţie publică complexe, de valoare mare, când ansamblul cerinţelor minime de calificare sau chiar ansamblul obligaţiilor contractuale ar fi greu...

În actualul context al dificultăţilor economice şi financiare care afectează inclusiv sectorul agricol al României, Politic a Agricolă Comună oferă...

Criteriile de atribuire sau, mai degrabă, alegerea factorilor de evaluare în contextul utilizării criteriului ”oferta cea mai avantajoasă din punct...

Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte „erata” ca fiind o „listă la sfârşitul unei cărţi în care sunt semnalate şi îndreptate greşelile de tipar sau de fond. – Din fr., lat. errata.”[1] Termenul a fost introdus şi în sfera achiziţiilor publice, mai întâi în HG nr. 925/2006 şi, ulterior, în OUG nr. 34/2006, prin OUG nr. 77/2012. Dar...

În ultimii ani s-a observat o intensificarea a preocupării organizaţiilor internaţionale pentru identificarea unor modalităţi de evitare a conflictului...

error: Content is protected !!