În 20 decembrie 2011, Comisia Europeană a anunţat: „Revizuirea directivelor privind achiziţiile publice […] face parte dintr-un program mai...

Cercetarea şi inovarea, inclusiv eco-inovarea şi inovarea socială, sunt considerate principalele motoare ale dezvoltării economice sustenabile, fapt...

Una dintre cele mai importante consecinţe ale instituirii controlului ex ante al ANRMAP a fost aceea că marea majoritate a autorităţilor contractante,...

Marius Cătălin Gogescu, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) în perioada 2007...

Aşa cum bine se cunoaşte, legislaţia în materie de achiziţii publice a instituit o serie de căi specifice de contestare a actelor specifice procedurilor...

1. Generalităţi Legiuitorul, pe lângă procedurile generale aplicabile oricărei achiziţii, a reglementat şi situaţiile în care se impune aplicarea...

Editorial: Pe scurt despre transpunerea noilor directive Interviu RAP în dialog cu Alexandru-Răzvan Cotovelea – Ministrul pentru Societatea Informaţională Actualitatea legislativă Metodologia de desfăşurare a misiunilor de audit public intern, în conformitate cu noile norme generale Ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în...

Rep: Cum au evoluat în anul 2013 contestaţiile formulate de operatorii economici la C.N.S.C. urmare a modificărilor legislative intervenite începând...

Rep:  Comisia Europeană a elaborat un pachet legislativ care cuprinde un set de trei directive, ce urmează a fi transpuse în legislaţia naţională....

Consiliul Uniunii Europene a aprobat o directivă pentru a crea un standard comun pentru facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice. Deputații...

error: Content is protected !!