CUPRINS – REVISTA DE ACHIZITII PUBLICE – APRILIE 2014

small_Coperta_nr_79_-_aprilie_2014

Editorial: Pe scurt despre transpunerea noilor directive

Interviu

RAP în dialog cu Alexandru-Răzvan Cotovelea – Ministrul pentru Societatea Informaţională

Actualitatea legislativă

Metodologia de desfăşurare a misiunilor de audit public intern, în conformitate cu noile norme generale

Ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal

Interviu

RAP în dialog cu Bogdan Lehel – Lorand, preşedinte C.N.S.C

Analiză

Parteneriatul pentru inovare – procedură de achiziţie introdusă de noua directivă europeană în domeniul achiziţiilor publice

Vânzarea produselor prin licitaţii publice, o oportunitate pentru producătorii agricoli

Realizarea proiectelor în regim de parteneriat public privat – elemente de diferenţiere faţă de regimul achiziţiilor publice

Modernizarea normelor europene privind achiziţiile publice relative la achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale

Consideraţii cu privire la preţul aparent neobişnuit de scăzut

INSOLVENŢA – cauză de reziliere a contractelor de achiziţii publice

Supliment legislativ

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime

Obiective europene

Memorandum european în domeniul criminalităţii informatice

HR & Educaţie

Certificatul de atestare a cunoştinţelor în domeniul Sistemului european de conturi

Management

Eficientizarea prestaţiei managerilor

Descrierea de funcţii şi posturi

Soluţionare contestaţii

Decizii ale  Consiliului Naţional de  Soluţionare a Contestaţiilor

[su_note note_color=”#831e0c” text_color=”#fcf8ee”] CLICK AICI PENTRU A TE ABONA LA REVISTA DE ACHIZIȚII PUBLICE[/su_note]

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.