CUPRINS – REVISTA DE ACHIZITII PUBLICE – MAI 2014

small_Coperta_nr_80_-_mai_2014

Interviu

 • R.A.P. în dialog cu av. Constantin Mihăilă –  Mihăilă şi Asociaţii SCA

Actualitatea legislativă

 • Ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal
 • Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale

Analiză

 • Din jurisprudenţa CJUE. C 241/06 Lämmerzahl GmbH vs Freie Hansestadt Bremen
 • Despre „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” în lumina noilor directive europene
 • Cum să foloseşti „Big Data” pentru a creşte eficienţa sistemului de achiziţii publice
 • Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate din perspectiva noilor directive în domeniul achiziţiilor publice
 • Completarea obiectului contestaţiei urmare a studiului dosarului
 • Noutăţi privind  modul de dovedire a îndeplinirii cerinţelor de calificare, prin prisma Directivei 2014/24/UE
 • Din practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: imposibilitatea autorităţii contractante de a negocia cu privire la oferte neconforme care nu respectă cerinţele obligatorii ale caietului de sarcini
 • Situaţiile în care este posibilă completarea contestaţiei depusă la CNSC
 • Modificarea contractului de achiziţie publică în contextul noilor reglementări europene în materia achiziţiilor publice

Supliment legislativ

 • HOTĂRÂRE nr. 225 din 26 martie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice

Obiective europene

 • Managementul asistenţei medicale transfrontaliere
 • Asociaţiile şi fundaţiile pot accesa creditele pentru start-up şi ajutoarele de stat

HR & Educaţie

 • Dezvoltare regională prin crearea de locuri de muncă – o nouă schemă de ajutor de stat
 • Auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile

Management

 • Descrierea de funcţii şi posturi
 • Modalităţi de eficientizare managerială

Soluţionare contestaţii

 • Decizii ale  Consiliului Naţional de  Soluţionare a Contestaţiilor
About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.