Publicat în numărul 101 al Revistei de Achiziţii Publice. Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii Încă din anul 2006, achiziţia directă a ridicat numeroase semne de întrebare autorităţilor contractante, motivat de faptul că legiuitorul în cadrul ordonanţei nu a detalia în mod clar cum se puteau achiziţiona produse, servicii sau lucrări...

Gheorghe CAZAN – Director General Ceparu şi Irimia Consulting Să începem cu cîteva citate din Strategia Națională în domeniul Achizițiilor...

Agenţia Naţională de Integritate (A.N.I.) este instituţia ce are competenţă exclusivă în combaterea corupţiei prin măsuri administrative. Agenţia...

Cum apreciaţi rolul European Single Procurement Document – ESPD în realizarea reformei achiziţiilor publice ce va intra în vigoare la data de...

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicată...

European Single Procurement Document – ESPD, sau Noul “Document unic pentru achiziţiile publice europene” a fost adoptat la 5 ianuarie...

Ecaterina Milica DOBROTĂ – vicepreşedinte AEXA Una dintre noutăţile introdusă de Directiva 24/2014 o constituie şi extinderea ariei de cuprindere...

avocat Alina GHIŢĂ – BWSP Hammond Bogaru & Associates Deşi noua lege a achiziţiilor publice a avut aprobarea de la Guvern în 27 octombrie...

Regulamentul ce are ca obiect reglementarea metodologiei de control ex-post aplicată de către A.N.A.P. privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie...

Florentina DRĂGAN – Consilier soluţionare contestaţii Instituţia ”notificării” autorităţii contractante există în domeniul achiziţiilor...

error: Content is protected !!