PREVENT – mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică

Agenţia Naţională de Integritate (A.N.I.) este instituţia ce are competenţă exclusivă în combaterea corupţiei prin măsuri administrative. Agenţia are rol în constatarea cazurilor de incompatibilitate şi a conflictelor de interese, evaluarea diferenţelor semnificative între averea dobândită şi veniturile realizate în timpul exercitării funcţiilor şi demnităţilor publice, dar şi colectarea şi procesarea declaraţiilor de avere şi de interese. În plus, Agenţia aplică sancţiunile disciplinare ca urmare a rămânerii definitive şi irevocabile a rapoartelor de evaluare privind incompatibilităţi şi conflicte de interese administrative, alături de sancţiunile administrative pentru nedepunerea declaraţiilor de avere şi de interese, pentru neaplicarea sacţiunilor disciplinare ca urmare a rămânerii definitive a raportului de evaluare etc.PREVENTUnul dintre obiectivele de bază ale Agenţiei este acela de a preveni şi de a combate conflictele de interese. În acest fel, A.N.I. a susţinut proiectarea şi implementarea Sistemului „PREVENT”, al cărui scop este dat de însăşi denumirea sa, acesta propunându-şi prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex-ante, din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri…..

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.