Calificarea şi experienţa personalului – factor de evaluare

Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii

Publicat în numarul 102 al Revistei de Achizitii Publice.

Începând cu 25 februarie 20161 şi până la intrarea în vigoare a noului pachet legislativ în domeniul achiziţiilor publice, urmare a modificărilor aduse H.G. nr. 925/2006 prin H.G. nr. 66/2016, autorităţile contractante pot utiliza ca şi factor de evaluare a ofertelor organizarea, calificarea şi experienţa personalului care va realiza efectiv activităţile ce fac obiectul contractului de achiziţie publică, care urmează a fi atribuit.modif cnt
Altfel spus, în situaţia în care autoritatea contractantă, pentru derularea unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii şi/sau lucrări, va alege ca şi criteriul de atribuire ”oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”2, pe lângă factorii de evaluare a ofertei preţ, caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcţional, caracteristici de mediu, costuri de funcţionare, raportul cost/eficienţă, servicii post-vânzare şi asistenţă tehnică, termen de livrare sau de execuţie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor3, va putea puncta organizarea, calificarea şi experienţa personalului care va fi desemnat pentru efectuarea/îndeplinirea activităţilor contractului4, elemente care, însă, nu vor putea fi folosite de către autoritatea contractantă ca parte a procesului de calificare şi selecţie5.

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.