Modificările legislative intervenite în timpul executării contractelor de achiziţie publică, obligatorii sau facultative?

Publicat în revista nr. 172 – Martie 2024

Av. Cristina IVAN, Managing Partner, SCA Ivan şi Asociaţii

În România, actele normative sunt într-o continuă modificare şi înnoire, iar frecvenţa cu care actele normative suferă modificări sau apar, a determinat necesitatea abordării acestui fenomen şi în legislaţia achiziţiilor publice.
Deşi o parte însemnată a contractelor de achiziţie publică nu vor fi afectate de acest fenomen, dată fiind perioada redusă în care acestea există şi îşi produc efectele, există şi un segment semnificativ de astfel de contracte care sunt încheiate pentru a fi derulate pe durate mai îndelungate şi în cazul cărora intervenţia modificărilor legislative generează efecte importante în derularea obligaţiilor asumate.
Legislaţia în materia achiziţiilor publice conţine prevederi clare pentru reglementarea acestei situaţii, respectiv situaţia intrării în vigoare a unui act normativ după data depunerii ofertelor, fie înainte de semnarea contractului fie, ulterior semnării acestuia. Astfel, art. 221 din Legea 98/2016 prevede în mod expres posibilitatea modificării contractelor de achiziţie publică în anumite situaţii, iar în interpretarea acestui articol, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice a emis Instrucţiuni, publicate în Monitorul Oficial în care detaliază situaţiile care atrag modificarea contractelor şi mecanismele ce trebuie aplicate.
Ultima dintre aceste Instrucţiuni, nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului cadru, ca de altfel şi precedentele, prevede în mod expres faptul că modificarea unui contract de achiziţie publică intervenită ca urmare a intrării în vigoare a unei modificări legislative va fi considerată nesubstanţială, urmând ca preţul contractului să fie ajustat…

Pentru a vizualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.