Abaterea profesională gravă: filtru obiectiv la îndemâna autorităţii contractante sau capcană, în cazul existenţei unui incident penal în sarcina ofertantului?

Publicat în revista nr. 135 – Decembrie 2018

Jurist Ioana Ciobotă, expert achiziţii publice

În conformitate cu dispoziţiile Directivei 2014/24/UE, fiecare stat membru are obligaţia de a transmite Comisiei, până în luna aprilie 2017 şi, ulterior, la fiecare trei ani, un raport de monitorizare care include şi informaţii privind prevenirea, detectarea şi raportarea adecvată a cazurilor de fraudă, corupţie, conflicte de interese şi alte nereguli grave în achiziţiile publice. Pe baza informaţiilor primite de la statele membre, Comisia publică periodic un raport privind punerea în aplicare şi cele mai bune practici privind politicile naţionale de achiziţii publice în cadrul pieţei interne.
Însumând obligaţia sus-precizată cu certitudinea faptului că sectorul achiziţiilor publice este expus unui risc maxim de incidenţă a diferitelor situaţii ″de conflict″ izvorâte din contractele de achiziţie publică, dar nu numai, conştientizăm pe zi ce trece că procesul de evaluare a ofertelor necesită cooperare fermă, între ofertanţi şi autorităţile contractante.
Asupra acestui aspect (al cooperării) vom insista în conţinutul prezentului articol, demonstrând că, deşi pare o noţiune introductivă, neatrăgând în mod deosebit atenţia celor implicaţi în achiziţii, în fapt, poate schimba semnificativ soarta unei proceduri de atribuire.
În considerarea impactului în practică al articolului, am ales să prezentăm situaţia cel mai dificil de apreciat/interpretat în procesul de evaluare a ofertelor: fapta penală ce poate conduce sau nu la abatere profesională gravă care pune în discuţie integritatea ofertantului.
Prezintă interes practic, din acest punct de vedere, spre pildă, situaţia ofertantului ce a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni de efectuare de activităţi miniere fără permis sau licenţă şi participă la o procedură de atribuire a unui contract de lucrări. Totodată, cu acelaşi interes ar trebui analizată situaţia ofertantului condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală,
ce depune ofertă pentru atribuirea unui contract de servicii de contabilitate şi audit….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.