Achiziţii publice transparente în cadrul unităţilor sanitare

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2016

Pornind de la referatul de aprobare al compartimentului integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii, în baza Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, a fost emis Ordinul nr.1258/2016. Ordinul emis de Ministerul Sănătăţii pentru transparentizarea informaţiilor cu privire la achiziţiile publice şi contractele ce implică utilizarea patrimoniului public la nivelul spitalelor publice, serviciilor judeţene de ambulanţă şi instituţiilor cu personalitate juridică aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii, a intat în vigoare de la 22.11.2016…..

Pentru a viziualiza articolul, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.