Scurte consideraţii referioare la prevederile Legii nr.184 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2016

av. Alexandra MINCA – Bogaru, Braun Noviello & Associates

Legea nr.184 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică (Legea nr.184/ 2016) a fost publicată în Monitorul Oficial din data de 20 octombrie 2016.
Scopul Legii nr. 184/2016 este reprezentat de prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex ante (pe baza previziunilor), a situaţiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.

Potrivit art.1 al prezentei legi, domeniul de aplicare se extinde asupra Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, dar şi asupra Legii nr. 99/ 2016 privind achiziţiile sectoriale. Aşadar, domeniul de aplicare este unul vast, cuprizând întreaga arie a achiziţiilor publice.
În vederea instituirii unui mecanism de prevenire a conflictului de interese a fost stabilit un sistem, în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate (“ANI”), care să controleze şi să asigure respectarea dispoziţiilor legale referitoare la conflictul de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi anume Sistemul informatic integrat pentru prevenirea şi identificarea potenţialelor conflicte de interese (“Sistemul de prevenţie”)….

Pentru a viziualiza articolul, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.