Revista de Achizitii Publice

This user hasn't shared any profile information

Definită ca fiind un principiu fundamental în procesul achiziţiilor publice, transparenţa constituie un veritabil instrument de control, o garanţie a utilizării eficiente şi legale a resurselor financiare ale autorităţilor contractante, reprezentând o condiţie esenţială pentru integritate şi prevenirea corupţiei în domeniul achiziţiilor publice. Aplicarea...

Rep: Pentru început am dori să ne faceţi o scurtă prezentare a rolului şi atribuţiilor pe care le are în prezent Bursa Română de Mărfuri în domeniul achiziţiilor publice şi din acest punct de vedere care sunt obiectivele în persectivă, ale instituţiei pe care o conduceţi? Septimiu Stoica: Bursa Română de Mărfuri s-a identificat a fi un pol de interes...

La 30 decembrie 2013, a fost adoptat Ordinul ministrului economiei nr. 2499/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită...

Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din...

Răspunderea socială în achiziţiile publice În ultimii 24 de ani nu s-a vorbit aproape de loc de răspunderea socială în domeniul achiziţiilor publice. Goana...

O mai bună programare a muncii managerilor Trei sunt aspectele mai importante de care trebuie să ţină seama managerul atunci când doreşte o eficientizare...

Achiziţiile publice constituie procesul prin care autorităţile publice de la toate nivelurile  achiziţionează bunuri şi servicii sau contractează...

Una din modalităţile legale prin care operatorii economici pot participa în cadrul procedurilor de achiziţie publică este aceea a ofertei comune. Oferta comună este o soluţie viabilă în cazul procedurilor de achiziţie publică complexe, de valoare mare, când ansamblul cerinţelor minime de calificare sau chiar ansamblul obligaţiilor contractuale ar fi greu...

În actualul context al dificultăţilor economice şi financiare care afectează inclusiv sectorul agricol al României, Politic a Agricolă Comună oferă...

Criteriile de atribuire sau, mai degrabă, alegerea factorilor de evaluare în contextul utilizării criteriului ”oferta cea mai avantajoasă din punct...

error: Content is protected !!