Cauţiunea privind contestaţiile procedurilor de achiziţii publice

Publicat în revista nr. 130 – Iulie 2018

Cristina BACAINŢAN
Expert achiziţii publice

Noţiunea de cauţiune. Odată cu adoptarea OUG nr. 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice, în vederea soluţionării contestaţiilor privind procedurile de achiziţie publică a fost instituită obligaţia constituirii în prealabil a unei cauţiuni, în procent de 2% din valoarea estimată/stabilită a contractului.
Constituirea cauţiunii este obligatorie în ambele cazuri, respectiv în cazul în care persoana care se consideră vătămată de un act al autorităţii contractante sesizează Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), cât şi în cazul în care se adresează instanţei de judecată competente, sub sancţiunea respingerii contestaţiei.
În lumina reglementărilor anterioare “noţiunea de cauţiune” nu poate să nu ne amintească de garanţia de bună conduită care reprezintă o cauţiune achitată anterior soluţionării contestaţiei şi care condiţiona soluţionarea acesteia. Prin Decizia nr. 5/20151, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 271 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 34/2006, care prevedea reţinerea necondiţionată a garanţiei de bună conduită în cazul respingerii contestaţiei/cererii/ plângerii, motivat de faptul că era îngrădit accesul liber la justiţie – art. 21 alin. (1) din Constituţie prin descurajarea contestatorului de a formula o contestaţie/cerere/ plângere, considerându-se de plano că orice respingere se converteşte într-o sancţiune pentru un comportament necorespunzător.
Totodată, a fost recunoscut dreptul operatorului economic la restituirea cauţiunii, indiferent de soluţia pronunţată în contestaţia formulată de acesta……

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.