Concursul de soluţii (I)

Publicat în revista nr. 130 – Iulie 2018

Avocat Ioana Rotaru
Avocat Partener în cadrul SCP “Perju, Rotaru & Asociaţii”

Conceput ca o procedură specială de atribuire a contractelor de achiziţie publică, ca o modalitate de identificare de către autorităţile contrac-tante a unor soluţii creative şi variate, din partea unor profesionişti, la problemele “nişate” cu care se confruntă în special în materie de arhitectură şi urbanism, concursul de soluţii a reprezentat în decursul timpului una dintre căile ce au permis reconceptualizarea şi reamenajarea spaţiilor publice1.
Credem că înţelegerea în profunzime a particularităţilor şi avantajelor pe care le prezintă acest instrument flexibil de atribuire a contractelor de achiziţie publică poate diminua reticenţa încă existentă la nivelul autorităţilor contractante din România în adoptarea şi implementarea acestui tip de procedură, ce trebuie privit el însuşi ca o soluţie pentru nevoile autorităţilor contractante în domeniile particulare căruia îi este destinat…

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.