Interviu cu Maricel POPA, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi

Publicat în revista nr. 131 – August 2018

 

Reporter: Cum apreciaţi sistemul actual al achiziţiilor publice şi ce schimbări credeţi că ar fi necesare pentru consolidarea acestuia, raportat la activitatea instituţiei pe care o conduceţi?

Maricel POPA: Sistemul achiziţiilor publice este un sistem menit să asigure realizarea investiţiilor şi prin aceasta, dezvoltarea şi îmbunătăţirea mediului de viaţă al comunităţii.
Acest sistem al achiziţiilor publice poate influenţa dezvoltarea economică prin realizarea investiţiilor, dinamizarea pieţei, crearea de oportunităţi pentru operatori economici, noi locuri de muncă. Acesta este şi motivul pentru care, de-a lungul timpului, sistemul a suferit transformări majore.
Trebuie să recunoaştem faptul că sistemul achiziţiilor publice a avut un parcurs lung şi uneori anevoios. Ca orice alt sistem, şi sistemul actual al achiziţiilor publice este perfectibil, dar, după cum am observat de la apariţia în 2016 a pachetului de legi şi până în prezent, prin modificările legislative operate s-a încercat pe cât posibil, eliminarea ambiguităţilor, clarificând, simplificând şi adăugând acolo unde a fost cazul.
Este de apreciat faptul că ultimele modificări legislative de anul acesta, în domeniul achiziţiilor publice, cel puţin teoretic, ar trebui să conducă la reducerea termenelor în ceea ce priveşte derularea procesului de achiziţie publică. Este o necesitate practică, având în vedere că, judeţul Iaşi urmează să implementeze proiecte cu finanţare externă, care, la rândul lor, implică termene limită ce nu mai pot fi renegociate.
De asemenea, modificările aduse legislaţiei în ceea ce priveşte realizarea achiziţiilor directe prin introducerea acelor praguri valorice sub care autoritatea contractantă poate achiziţiona direct chiar şi pe baza unei singure oferte, face ca întreg procesul să se deruleze mai rapid.
Ca orice sistem în care este implicată şi latura umană acesta suportă unele schimbari şi poate fi perfectibil.
Cred că structura din cadrul ANAP, cu atribuţii de conciliere cu autorităţile contractante verificate, ar putea să aibă un rol activ, astfel încât, necesităţile autorităţilor contractante să poate fi prezentate în mod direct atunci când există divergenţe de opinie. Mă refer aici la cerinţele justificate pe care autorităţile contractante le au cu privire la operatorii economici ce vor executa viitoarele contracte de achiziţii publice. Numărul respingerilor de către ANAP a documentaţiilor de atribuire ar fi astfel redus considerabil, cu micşorarea totodată a temenelor necesare validării documentaţiilor de atribuire.
Practic sistemul ar trebui să contribuie la reducerea termenelor pentru realizarea unui proces de achiziţie. Suntem în secolul XXI în care toate procesele sunt accelerate, iar timpul nu aşteaptă pe nimeni…

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.