Clădeşte-ţi o carieră de succes în achiziţii

Publicat în revista nr. 134 – Noiembrie 2018

Dipl. ing. Ovidiu SLIMAC
Specialist, Expert în Achiziţii Publice

Licitaţia în două etape, este similară Cererii de Oferte (RfP), propunerile tehnice şi financiare fiind înaintate una după cealaltă, mai degrabă decât simultan. Se foloseşte atât pentru produse şi servicii cât şi pentru lucrări.
Avantaj cheia acestei metode este:
* ofertarea se face în două etape,stagii ; şi
* ofertanţii pot ajuta la definirea soluţiilor tehnice ale necesităţilor autorităţii contractante şi a scopului contractului.
Acum şi aici, vom discuta doar despre avantajele şi dezavantajele acestei metode dat fiind varietatea şi complexitatea utilizării acesteia.
Avantaje:
1. Are flexibilitate în acordarea contractului dat fiind posibilitatea participării ofertanţilor în elaborarea criteriilor tehnice şi în ajustarea scopului contractului.
2. Se poate ca operatorii economici să aibă o înţelegere mai mare a cerinţelor şi soluţiilor tehnice decât autoritatea (entitatea) contractantă şi astfel riscul implementării proiectului să fie redus la maxim.
3.Posibilii ofertanţi au capacitatea de îmbunătăţire a cerinţelor tehnice în concordanţă cu scopul executării contractului prin discuţiile de clarificare aferente.
4. Timpul pentru a doua etapă extrem de redus.
5. Metodologia de abordare a soluţiilor tehnice poate fi ajustată astfel încât să fie cât mai adecvată scopului lucrării respective.
6. Dată fiind implicarea operatorilor economici interesaţi în definirea aspectelor tehnice ale scopului lucrării respective riscul de a nu avea ofertanţi esteaproape zero.
7. O propunere financiară este înaintată Cumpărătorului doar după ce au fost îndeplinite cerinţele şi agrementele tehnice.
8. Contractul este negociat pe baza unor cerinţe şi agremente tehnice acceptate.
9. Există o siguranţă referitoare la capacitatea de îndeplinire a contractului a ofertanţilor .
Dezavantaje:
1. Timp mai îndelungat până la finalizare datorat celor două etape.
2. A doua etapă de negociere cu cel mai bine clasat ofertant din punct de vedere tehnic poate fi dificilă şi poate dura extrem de mult.
3. Riscul escaladării preţului în a doua etapă.
4. O dată ce firma este selectată pentru negociere, se pierde spiritul de competiţie ceea ce poate avea un impact major asupra preţului….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.