Reglementarea procedurii simplificate

Publicat în revista nr. 134 – Noiembrie 2018

Florentina DRĂGAN

De la adoptarea Legii nr. 98/2016 şi până în prezent, acest act normativ a suferit 5 modificări şi completări urmare a adoptărilor:
· OUG nr. 80/2016 – pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative ,
· OUG nr. 107/2017 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice ,

· Comunicării comisiei privind valorile corespunzătoare ale pragurilor prevăzute în Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE şi 2009/81/CE ale Parlamentului European şi ale
Consiliului  (2017/C 438/01) ,
· Regulamentului delegat nr. 2365/2017 de modificare a Directivei 2014/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice ,
· OUG nr. 45/2018 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice .
Cu toate acestea, procedura simplificată, singura procedură nereglementată de Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE , nu este nici până în prezent reglementată corect, prevederile legale fiind încă contradictorii.
În cadrul prevederilor legale, legiuitorul a reglementat următoarele aspecte:
– prevederile art. 113 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 reglementează termenele, care curg de la data iniţierii procedurii şi până la depunerea ofertelor, mult mai scurte decât cele reglementate de  directivă ,
– prevederile art. 7 alin. (2) din acelaşi act normativ reglementează condiţiile de aplicare a acestei proceduri, respectiv valoarea estimată a acesteia să fie sub pragul valoric de publicare a anunţurilor de participare în JOUE , ….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.