Criteriile de calificare şi selecţie în contextul noilor prevederi în domeniul achiziţiilor publice

Publicat în revista nr. 110 – Noiembrie 2016

Adelina VRÂNCIANU

În funcţie de nevoile proprii şi de obiectul contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are dreptul de a stabili criterii de calificare şi selecţie în documentaţia de atribuire. În mod similar cu prevederile din vechea legislaţie a achiziţiilor publice, criteriile minime de calificare trebuie să prezinte relevanţă şi să fie proporţionale în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit (potrivit art. 31 alin. (1) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice).
Autoritatea contractantă va asigura, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestricţionat şi gratuit la documentele achiziţiei începând cu data publicării anunţului de participare în conformitate cu art. 150 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.