Alexandru Cătălin IONIŢĂ – DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE

Publicat în revista nr. 110 – Noiembrie 2016dga31251

Reporter: Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2016 – 2020 adoptată în data de 10 august 2016, cuprinde măsuri prioritare punctuale, cu impact la nivel naţional. Care este rolul DIRECŢIEI GENERALE ANTICORUPŢIE în aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional, în vederea prevenirii corupţiei în România?

Alexandru Cătălin IONIŢĂ: În calitate de structură responsabilă desemnată cu implementarea fostei strategii la nivelul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Direcţia Generală Anticorupţie (DGA), a avut un rol important în definitivarea actualului document strategic, motiv pentru care reprezentanţii instituţiei noastre au participat activ în cursul acestui an, atât la evaluarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012 – 2015 cât şi în procesul de realizare a celei noi. DGA a sprijinit, totodată, Secretariatul Tehnic din cadrul Ministerului Justiţiei prin desemnarea unui ofiţer DGA delegat, începând cu anul 2012, astfel încât reprezentarea Ministerului Afacerilor Interne a avut o continuitate neîntreruptă până în momentul actual.
Acţiunile reprezentative de creştere a integrităţii instituţionale au la bază proceduri realizate şi implementate deja de către DGA la nivelul structurilor din MAI, apreciate deja ca bune practici în perioada fostei strategii naţionale, dintre care menţionăm: introducerea unei metodologii standard de evaluare a riscurilor de corupţie la nivelul tuturor instituţiilor publice, dar şi evaluare ex-post a incidentelor de integritate. Practic, Direcţia Generală Anticorupţie constituie un avanpost în planul prevenirii faptelor de corupţie, fiind singura instituţie care abordează sistemic şi planificat activitatea de referinţă. În mod concret, pentru îndeplinirea priorităţilor stabilite de Strategia Naţională Anticorupţie 2016 – 2020, vor fi avute în vedere câteva repere importante, respectiv instituţionalizarea reacţiei la incidentele de integritate asimilate eşecului de management, necesitatea consolidării structurilor de prevenire la nivelul instituţiilor publice alături de specializarea analizei de riscuri instituţionale, creşterea gradului de educaţie anticorupţie pentru instituţiile publice şi private interesate, prin organizarea de instruiri cu funcţionarii publici şi personalul contractual, dar şi pentru persoanele din conducerea instituţiilor publice şi consolidarea mediului de integritate în rândul personalului MAI…..

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.