Un nou eveniment dedicat fenomenului achiziţiilor publice

Vineri 28 octombrie 2016 a avut loc la Hotel Sheraton Bucureşti, ediţia a II-a a CONFERINŢEI NAŢIONALE, „PREVENIREA şi COMBATEREA FRAUDEI şi a CORUPŢIEI în domeniul ACHIZIŢIILOR PUBLICE, soluţii practice pentru funcţionarea corectă a sistemului existent”.
Evenimentul a fost moderat cu această ocazie, de lect. dr. Petrică Mihail MARCOCI, formator de specialitate în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei în domeniul achizitiilor publice, accentuând încă de la începutul evenimentului, ideea necesităţii diminuării fraudelor şi a corupţiei în domeniul achiziţiilor publice.conf-1Cuvântul de deschidere a aparţinut, Cristinei Coruţ, Secretar General la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic care a prezentat punctul de vedere al instituţiei care o reprezintă vizavi de tema enunţată. În cuvântul domniei sale a arătat că: ”…marea provocare în domeniul achizițiilor publice este să aducem mai multă transparență în ceea ce privește execuția contractelor de achiziție publică și aici sunt câteva măsuri concrete prin care Ministerul pentru Consultare Publică a contribuit. În primul rând, am lucrat mult, cu un efort susținut la convingerea Autorităților Contractante să adopte o conduită pro-activă și să răspundă, prin publicarea de informații, interesului crescut al cetățenilor pentru modul în care se execută un contract din bani publici iar când am constatat că dincolo de convingerea „din ușă în ușă” este nevoie de mai mult; s-a elaborat astfel o propunere de text de amendare a legii achizițiilor prin care să se stabilească obligația pentru autoritățile contractante să publice informații despre execuție (graficul execuției și stadiul plăților cu eventuale informații despre creșterea bugetului) în SEAP/noul SICAP. Nu în ultimul rând, am lucrat cu ministerele care au Programe Operaționale în derulare pentru a elimina orice interpretare despre ce este și ce nu este informație de interes public și cum se tratează excepțiile pentru a nu deveni regulă”.
În calitatea sa de reprezentant al Direcţiei Generale Anticorupţie, Comisarul Şef Mihăiţă Giani VĂTUIU, Director Direcţia Suport, a detaliat rolul şi atribuţiile instituţiei cu privire la: organizarea, desfăşurarea, implementarea prevederilor Strategiei Naţionale Anticorupţie, desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei la nivelul instituţiei, desfăşurarea cu prioritate a unor activităţi de instruire anticorupţie, şi nu în ultimul rând a făcut referire la plusvaloarea adusă în cadrul oricărei organizaţii la desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei prin întocmirea unor Proceduri specifice activităţii de achiziţii publice.
Ca reprezentant al Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, Inspectorat General al Poliţiei Române, Comisarul şef Aurel Dobre, s-a adresat participanţilor din perspectiva competenţelor şi rolului combativ al structurilor de investigare al criminalităţii economice în domeniul fraudelor comise cu ocazia atribuirii contractelor de achiziţie publică.
Referitor la proiectul „PREVENT” Mihai FENTZEL, Șef Serviciu, Direcția Generală Inspecția de Integritate, Agenţia Naţională de Integritate a precizat că: “programul amintit este un sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achiziţiile publice”, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictelor de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice prin coparticiparea directă a cetăţenilor şi a mediului de afaceri în semnalarea situaţiilor generatoare de conflicte de interese, asigurarea interoperabilităţii sistemelor electronice ale instituţiilor publice, optimizarea cooperării între instituţiile publice, precum şi creşterea capacităţii de răspuns la solicitări primite din partea cetăţenilor/mediului de afaceri/administraţiei publice”. În continuare detalierea proiectului s-a făcut cu referire la obiective generale, obiective specifice, grupuri ţintă şi rezultate.
Evenimentul organizat de Revista de Achiziţii Publice a reunit un număr mare de participanţi experimentaţi şi începători în problematica achiziţiilor publice interesaţi de tehnici, metode şi proceduri în gestionarea sistemului de achiziţii publice pentru ca nici măcar „din greşeală” să nu se pună problema unor nereguli cu consecinţe deloc fericite. Astfel, expertiza speakerilor pornită de la premiza “Corupţia nu se combate, ea se previne!” şi-a găsit loc în expunerile acestora, apreciate fiind de participanţi. Pornind de la faptul că acest fenomen nu este altceva decât alternativa mai sigură, mai accesibilă, mai ieftină, mai eficientă la un serviciu public, că poate fi consecinţa exceselor de reglementare a birocraţiei, a arbitrariului, a lipsei procedurilor, a ineficienţei, de data aceasta în domeniul achiziţiilor, participanţii şi invitaţii, s-au lansat în dezbateri constructive care se doresc în viitor, un pilon important în activitatea desfăşurată zi de zi în domeniul achiziţiilor publice.

Redactor Şef Revista de Achiziţii Publice, Carmen ŞERBĂNOIU

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.