Managementul mobilităţii interne

Publicat în revista nr. 109 – Octombrie 2016

Ordonanţa de urgenţă nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, va intra în vigoare la data de 03 decembrie 2016.40Având în vedere deficitul de forţă de muncă din anumite regiuni reclamat de reprezentanţii mediului de afaceri, asociat cu tendinţa acestora de a-şi reloca activitatea în alte state, s-a impus luarea de urgenţă a unor măsuri de stimulare a mobilităţii interne a lucrătorilor; având în vedere cadrul de performanţă pentru perioada de programare 2014-2020, conform căruia în anul 2018 sta-tul român va dezangaja sumele neconsumate până la această dată, şi coroborat cu faptul că în perioada 2014-2016 nu au fost angajate sume pentru finanţarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă, în scopul atingerii ţintelor asumate de România prin Acordul de parteneriat 2014 şi Programul operaţional Capital uman, în această perioadă, au fost angajate sume pentru finanţarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă.În acest sens, Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.
Informarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop: furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; profilarea şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil; dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră; instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă; îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă…..

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.