CUPRINS – REVISTA DE ACHIZITII PUBLICE – AUGUST 2014

Interviu

 • R.A.P. în dialog cu Diana Magdalena BULANCEA, Judecător Curtea de Apel Bucureşti

Actualitatea legislativă

 • Viziune optimistă asupra Directivelor UE, la Academia de Vară în achiziţii publice
 • Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal
 • Ajutor de minimis pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale

Analiză

 • Centralizarea – metoda de creştere a eficienţei achiziţiilor publice
 • Tehnici de reducere a costurilor şi de îmbunătăţire a accesului întreprinderilor mici şi mijlocii pe piaţa achiziţiilor publice – acordul-cadru şi achiziţiile centralizate
 • Care sunt cele mai mari deficienţe ale (SEAP-ului) e-licitatie.ro? Soluţii.
 • Cum se vede OUG 51/2006 din perspectiva ”cifrelor” şi o propunere alternativă
 • Întrebări privind subcontractarea
 • Cesiunea contractului de achiziţie publică

Supliment legislativ

 • DIRECTIVA 2014/23/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune

Obiective europene

 • Ratele aferente reducerilor procentuale/ corecţiilor financiare aplicabile abaterilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale
 • Acord de parteneriat privind utilizarea Fondurilor structurale şi de investiţii europene în perioada 2014-2020

HR & Educaţie

 • Clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare

Management

 • `Reengineeringul` managementului organizaţiei

Soluţionare contestaţii

 • Decizii ale  Consiliului Naţional de  Soluţionare a Contestaţiilor
About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.