CUPRINS – REVISTA DE ACHIZITII PUBLICE – IULIE 2014

small_Coperta_nr_82_-_iulie2014

Interviu

Actualitatea legislativă

Analiză

Supliment legislativ

  • Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
  • DIRECTIVA 2014/23/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune

Obiective europene

HR & Educaţie

Management

Soluţionare contestaţii

  • Decizii ale  Consiliului Naţional de  Soluţionare a Contestaţiilor
About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.