Despre plata pentru partea corespunzătoare din contract executată de subcontractant

Av. Iuliana LEON – Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Publicat în numarul 105 al Revistei de Achizitii Publice.

Iuliana leon - 2Plata corespunzătoare pentru partea din contractul de achiziţie publică executată de subcontractant reprezintă una dintre noutăţile aduse prin prevederile Articolului 71 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE („Directiva Clasică”). Astfel, potrivit Articolului 71 par. (3) din Directiva Clasică reglementează posibilitatea ca Statele Membre să dispună ca, la cererea subcontractantului şi atunci când natura contractului permite acest lucru, autoritatea contractantă să transfere direct subcontractantului plăţile datorate pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului principal. Transpunerea în dreptul naţional a prevederilor referitoare la condiţiile în care se face plata directă a subcontractantului a fost una prudentă, dat fiind că exista şi opţiunea ca plata directă să se facă de autoritatea contractantă fără să fie necesar ca subcontractul să îşi fi exprimat o opţiune în acest sens.
Reglementarea acestui mecanism continuă seria măsurilor cuprinse în Directiva Clasică în vederea încurajării şi facilitării accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la procedurile de atribuire. Din practică era cunoscut faptul că plata cu întârziere subcontractanţilor sau chiar nedeclararea acestora de către contractanţi, le afecta derularea activităţii în mod semnificativ, având în vedere că majoritatea acestora fac parte din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii….

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.