Noi scheme de ajutor de minimis pentru programele dedicate înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor

Publicat în numărul 105 al Revistei de Achizitii Publice.  

Guvernul a aprobat, în sedinţa din 2 iunie 2016, memorandumul privind susţinerea a patru scheme de ajutor de minimis pentru programele de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, primele din cele zece programe naţionale adresate antreprenorilor în anul 2016. 8Cele patru scheme de minimis sunt concepute ca programe multianuale până în anul 2020 cu finanţare de la bugetul de stat, iar selecţia beneficiarilor se face prin înscriere anuală, în limita bugetului alocat fiecărui pro-gram, prin legea bugetului de stat.”Noutatea faţă de anii anteriori adusă implementării acestor programe finanţate de la bugetul de stat, în vederea sprijinirii înfiinţării şi dezvol-tării sectorului IMM în România, este de natură să simplifice accesul la finanţare al întreprinzatorilor, oferindu-le acestora, pe lângă posibilitatea completării online a planurilor de afaceri sau de investiţii, evaluarea electronică şi în timp real, caracteristici comune cu anii anteriori şi posibilitatea de a urca în aplicaţia informatică de înscriere toată documentaţia administrativă de care funcţionarii publici au nevoie la verificarea veridicităţii informaţiilor. În alţi ani aceste documentaţii se depuneau la Oficiile teritoriale pentru IMM şi Cooperaţie în format fizic”, a afrmat secretarul de stat din Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Claudiu Vrînceanu.
Schemele de minimis iniţiate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relatiilor cu Mediul de Afaceri şi gestionate de Oficiile Teritoriale pentru IMM şi Cooperaţie sunt elaborate pentru anul 2016, cu posibilitatea prelungirii pe urmatorii ani…

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.