Dovedirea capacităţii economice şi financiare

Publicat în revista nr. 112 – Ianuarie 2017

Milica Ecaterina DOBROTĂ

În funcţie de riscurile ce se pot anticipa a fi întâlnite în implementarea contractului, se pot impune prin documentaţia de atribuire cerinţe de calificare privind situaţia economică şi financiară, autoritatea contractantă având obligaţia să argumenteze stabilirea lor în Strategia de contractare a procedurii.
Prin interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art. 113 alin. (11) din Legea nr. 98/2016, dar coroborate cu cele ale art. 7 alin. (2) din lege, aceste criterii se pot solicita doar la procedurile peste pragurile instituite de art. 7 alin. (1), respectiv la contractele de achiziţie publică/ acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât:
a) 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;
b)600.129 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;
c)3.334.050 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din lege…

Pentru a viziualiza articolul, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.