Ultimele locuri la CONFERINTA NATIONALA – LOBBY SAU TRAFIC DE INFLUENTA? – 19 noiembrie 2015, Bucuresti

logo RAP12

Are plăcerea de a vă invita să participaţi, prin intermediul reprezentanţilor instituţiei/societăţii dumneavoastră, la:

CONFERINŢA NAŢIONALĂ
LOBBY SAU TRAFIC DE INFLUENŢĂ?
Momentul în care activitatea de lobby se suprapune traficului de influenţă
19 noiembrie 2015, Sheraton Bucharest Hotel, Sala Iridium

Moderator eveniment: lect. univ. dr. Petrică – Mihail MARCOCI, formator de specialitate în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei

descarca

SPEAKERI CONFIRMAŢI:

  • Liviu Stancu – Secretar de Stat în Ministerul Justiţiei
  • Daniel Florea – Deputat, membru în Comisia Juridică, de Disciplină şi Imunităţi a Camerei Deputaţilor
  • Ioana Lazăr – Director Agenţia Naţională de Integritate
  • Marius Gogescu – Director, Corpul de Control al Primului Ministrul
  • Victor Alistar – Director Executiv Transparency International
  • Dan Cărbunaru – Jurnalist, Director Calea Europeană
  • dr. Ionuţ Tănase – specialist comunicare politică şi lobby
  • Cristina Carata – Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei
  • av. Călin Alexe – SCA Mihăilă şi Asociaţii
  • av. Adrian Ceparu – SCPA Ceparu şi Irimia

TEME ÎN DEZBATERE:
1. Este societatea românească pregătită pentru acceptarea lobbyiului?
Impactul activităţilor de lobby în elaborarea politicilor publice, precum şi prezentarea unor exemple de bune practici la nivelul statelor membre ale UE; activități efectuate cu scopul de a influența în mod direct sau indirect procesul de elaborare a politicilor și deciziilor.
Lobbyistul, “interpret” între administraţia publică şi interesele societăţii.
Influențarea directă şi contactul direct cu instituția; Influențarea indirectă şi contactul indirect cu instituțiile prin intermediul mass-media, societății civile sau conferințe.
2. Încurajarea negocierii în atribuirea contractelor de achiziţii publice; Tehnici şi mtode legale privind consultarea preliminară a pieţei în vederea pregătirii achiziţiei publice; implicarea prealabilă a candidaţilor/ofertanţilor; consultanţă fără denaturarea concurenţei; Includerea feedback-ului de la piaţă la definitivarea caietului de sarcini/documentaţiei descriptive; încurajarea negocierii în atribuirea contractelor de achiziţii publice.
3.Legislaţia penală din România şi activitatea de lobby.
Trecând în zona licitului, lobbyiul excede zonei penale; necesitatea reglementării de către Ministerul Justiţiei.
Distincţia celor două fapte: Lobby, ca promisă diligenţă de a influenţa şi plata diligenţei de a influenţa; Trafic de influenţă, promisiunea influenţei şi plata influenţei.
4. Limitări legale ale lobbyiului în România.
Necesitatea distincției între termenii lobby, advocacy, campanie de comunicare și PR etc.
Contractul de lobby – modul de desfăşurare a acţiunilor de influenţare a activităţii puterii legislative şi a celei executive, acţiuni desfăşurate în favoarea unui terţ; reprezentarea propriilor drepturi, opinii sau interese printr-o activitate specifică.
Modul în care trebuie să se desfăşoare relaţiile dintre autorităţile publice şi lobbyişti, de a populariza activitatea de lobby:
• informarea beneficiarilor asupra etapelor care trebuie parcurse pentru atingerea obiectivului urmărit;
• cercetarea şi adunarea de informaţii necesare îndeplinirii scopului propus; informarea beneficiarilor asupra demersurilor întreprinse şi monitorizarea rezultatelor;
• participarea la dezbaterile organizate de autorităţile publice centrale și locale asupra cărora se exercită activitatea de lobby.
5. Lobbyistul între profesie şi infracţiune.
Activitatea de lobby ca titlu professional.
Tipuri de comunicări care nu sunt considerate acţiuni specifice activităţii de lobby; Cine poate desfăşura activităţi de lobby; Interdicţii în desfăşurarea activităţii de lobby; Reguli fundamentale ale activităţii de lobby; Relaţia lobbyist – autorităţi publice; Raportarea activităţii de lobby.
6. Dimensiunile etice şi deontologice ale lobbyiului; reguli de bună practică.

descarca

TARIFE, DISCOUNTURI ŞI FACILITĂŢI: 450 lei / participant (TVA exclusiv)
Pentru participarea mai multor persoane din cadrul unei organizaţii, tariful de participare este de 400 lei/participant (exclusiv TVA).
Tariful cuprinde: participarea la eveniment, mapă de lucru, suport de curs, materiale informative, înregistrarea evenimentului, coffee break şi lunch

CERTIFICARE: Certificat de participare eliberat de Revista de Achiziţii Publice.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 12 noiembrie 2015 la e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@eag.ro sau la telefon/fax 021 311 71 01, 0234/313.320 sau la:
Coordonator eveniment: Vlad Chelmuş: 0753.025.991, Director eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.