Este posibilă, în dreptul român, introducerea subcontractorilor pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică?

Publicat în revista nr. 131 – August 2018

Drd. Eugen SÂRBU
Senior Associate Oglindă&Partners

Abstract. Subcontractarea unui contract de achiziţii publice a reprezentat un subiect problematic încă de la momentul adoptării acquis-ului comunitar în materia achiziţiilor publice de către România.
Legea nr. 98/2016 vine să clarifice o serie de probleme cu care s-a confruntat doctrina şi jurisprudenţa sub imperiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.
În prezentul studiu, vom analiza: posibilitatea introducerii unui subcontractant pe parcursul derulării contractului, condiţiile legale de introducere a subcontractantului (respectiv, atât condiţiile care privesc subcontractantul cât şi condiţiile privind Contractul de Subcontractare), posibilitatea efectuării plăţii de către autoritatea contractantă direct către subcontractant dar şi subcontractarea ca mijloc de a debloca un contract şi de a evita rezilierea/încetarea acestuia.
I. Posibilitatea introducerii unui subcontractant pe parcursul executării contractului de achiziţie publică…

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.