Cauţiunea ca noutate în materia atribuirii contractelor de achiziţie publică: inhibiţie până la prohibiţia exercitării accesului la justiţie?

Publicat în revista nr. 131 – August 2018

Liviu-Alexandru TEODORESCU
Avocat definitiv Baroul Bucureşti

La începutul lunii iunie 2018, Guvernul României a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2018 prin care a modificat şi completat Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Cea mai importantă modificare vizează introducerea instituţiei ″cauţiunii″ în situaţia în care un operator economic participant la o procedură de atribuire a unui contract de achiziţie publică se consideră vătămat de un act al autorităţii contractante.
Introducerea acestei instituţii, cu scopul evident de a diminua numărul contestaţiilor formulate cu rea-credinţă, ce întârzie atribuirea contractelor de achiziţie publică, a reprezentat răspunsul Guvernului României la o problemă extrem de importantă şi care fără îndoială are un impact important în încercarea de creştere a nivelui redus al absorbţiei fondurilor structurale, aşa cum se menţionează şi în preambulul OUG nr. 45/2018….

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.