Poate fi declarată admisibilă şi conformă o ofertă care depăşeşte valoarea maximă estimată comunicată prin anunţul de participare?

Publicat în revista nr. 131 – August 2018

Sandra-Ioana ANCA
avocat colaborator senior Schoenherr şi Asociaţii

În multe cazuri operatorii economici participanţi la procedurile de atribuire se găsesc în situaţia în care valoarea ofertei întocmite pentru respectiva procedură depăşeşte valoarea estimată a contractului de achiziţie publică prevăzută în fişa de date a achiziţiei. Cu toate acestea, pentru a nu risca sancţionarea ofertei cu respingerea sa ca inacceptabilă, aceştia depun o ofertă a cărei valoare nu depăşeşte valoarea estimată, deci al cărei preţ este mai mic decât preţul real.
Însă ce se poate întâmpla în situaţia în care operatorul economic depune, totuşi, o ofertă a cărei valoare depăşeşte valoarea estimată a contractului de achiziţie publică?
Art. 215 alin. (4)din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice prevede că oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplineşte condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia, a fost prezentată de către un ofertant care nu are calificările necesare sau al cărei preţ depăşeşte valoarea estimată, astfel cum a fost stabilită şi documentată înainte de iniţierea procedurii de atribuire, iar această valoare nu poate fi suplimentată…

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.