Etapele negocierii fără publicare prealabilă

Publicat în revista nr. 137 – Februarie 2019

Alina NICOLAU, expert achiziții publice

Negocierea fără publicare prealabilă, este conform prevederilor în vigoare una dintre procedurile de achiziţie aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. Aplicarea acestei proceduri este condiţionată de îndeplinirea anumitor condiţii în situaţii stabilite clar de legiuitor prin art. 104 din lege şi art. 93 şi 94 din normele de aplicare a legii. La nivel european, procedura de negociere fără publicare prealabilă este reglementată prin Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice. Astfel, ambele reglementări, atât europeană cât şi naţională stabilesc condiţiile de aplicare, dar fără a detalia etapele privind satisfacerea necesităţii prin derularea unei astfel de proceduri. Pentru elaborarea documentaţiei de atribuire a fost statuată, în sarcina autorităţii contractante, obligaţia de a elabora documentaţia de atribuire care conţine toate informaţiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi precisă cu privire la cerinţele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, dar fără a se face distincţie cu privire la cerinţele de calificare ce au ca obiect capacitatea ofertantului, aşa cum s-a delimitat între procedura de licitaţie deschisă şi procedura simplificată.
Lipsa unor asemenea precizări, a avut ca efect apariţia unor documentaţii de atribuire pentru o procedură negociere fără publicare prealabilă ce stabileau cerinţe de calificare restrictive faţă de cele folosite în mod uzual într-o documentaţie de atribuire pentru o licitaţie deschisă, nerespectându-se principiul proporţionalităţii, aşa cum stabileşte art. 31 din cadrul normelor de aplicare a legii.
Mai mult, deşi se stabilesc anumite condiţii pentru aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă, atât în legislaţia europeană, cât şi în cea naţională, doar cea europeană, prin Regulamentul de aplicare a DUAE face distincţie între necesitatea şi relevanţa DUAE-ului la o procedură de negociere fără publicare prealabilă derulată cu îndeplinirea prevederilor articolului 32 alineatul (2) litera (b) – dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de către un anumit operator economic pentru anumite motive, alineatul (3) litera (b) – pentru livrările suplimentare efectuate de furnizorul iniţial şi destinate fie pentru înlocuirea parţială a produselor sau instalaţiilor, fie pentru extinderea produselor sau instalaţiilor existente, alineatul (3) litera (d) – pentru cumpărarea de produse sau servicii în condiţii deosebit de avantajoase şi alineatul (5)-repetarea unor lucrări sau servicii similare încredinţate operatorului economic din Directiva 2014/24/UE, transpuse la nivel naţional prin intermediul prevederilor art. 104 art.1, lit. b), lit. c), alin. 5 lit. b), d) din legea nr. 98/2018….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.