Achiziţiile publice în domeniul inovării

Publicat în revista nr. 137 – Februarie 2019

Dipl. ing. Ovidiu SLIMAC, specialist, expert în achiziții publice

Creşterea impactului investiţiilor publice cu ajutorul unor achiziţii publice eficiente şi profesionale
► Definirea domeniilor prioritare de îmbunătăţire – şase priorităţi:
o recurgerea mai sistematică la criteriile inovatoare, ecologice şi sociale pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice;
o profesionalizarea achizitorilor publici;

o îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la pieţele de achiziţii publice din UE şi al întreprinderilor din UE la pieţele de achiziţii publice din ţări terţe;
o creşterea transparenţei, integrităţii şi calităţii datelor privind achiziţiile publice;

o digitalizarea procedurilor de achiziţii publice; şi o

o cooperare mai strânsă între autorităţile publice din întreaga UE.
► Evaluarea ex ante, pe bază de voluntariat, a proiectelor majore de infrastructură
– Proiectele complexe pot întâmpina probleme încă de la început, în cazul în care managerii de proiect nu înţeleg pe deplin normele complexe care se aplică achiziţiilor publice la scară largă.
o Comisia va institui un serviciu de asistenţă care poate răspunde la întrebări de specialitate într-un stadiu incipient cu privire la proiectele cu o valoare estimată de peste 250 de milioane EUR….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.