Achiziţiile publice în domeniul inovării

Publicat în revista nr. 138 – Martie 2019

Dipl. ing. Ovidiu SLIMAC, specialist, expert în achiziții publice

Achiziţiile publice reprezintă un instrument strategic în politica economică a fiecărui stat membru. Strategia pieţei unice din 2015 a făcut ca aceasta să fie mai transparentă, mai eficientă şi a condus la un mai eficient sistem de achiziţii publice responsabile. Acest lucru necesită o trecere de la o abordare pur administrativă la una orientată strategic şi bazată pe necesităţi, cu respectarea deplină a normelor. Cu aproximativ 14% din PIB-ul UE în cheltuieli în fiecare an, achiziţiile publice pot contribui la abordarea numeroaselor provocări majore ale Europei, în special în ceea ce priveşte crearea de creştere durabilă şi de locuri de muncă. Poate permite investiţii în economia reală şi stimulează cererea de creştere a competitivităţii bazată pe inovare şi digitalizare, aşa cum se subliniază în ”Industry Communication”. De asemenea, poate sprijini tranziţia către un sistem eficient din punct de vedere al resurselor, eficient din punct de vedere energetic şi al unei economii circulare şi să încurajeze dezvoltarea economică durabilă şi echitabilă.
Noua generaţie de directive privind achiziţiile publice, adoptată în 2014, prevede un cadru pentru Achiziţii, într-un mod mai flexibil. Ele simplifică achiziţiile publice, îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la achiziţiile publice. Obiectivul general este de a obţine o valoare cât mai bună pentru banii publici, pentru a obţine rezultate mai bune pentru politica publică şi socială în acelaşi timp crescând eficienţa cheltuielilor publice. În cele din urmă, directivele întăresc dispoziţiile privind integritatea şi transparenţa şi vizează corupţia şi frauda.
Deşi transformarea directivelor în legislaţia naţională a fost lentă, acest cadru-legal de modernizare, este acum în vigoare în marea majoritate a statelor membre. Procesul a identificat numeroase domenii specifice în care au avut loc îmbunătăţiri în peisajul naţional al achiziţiilor publice şi a contribuit în mod decisiv la creşterea competitivităţii şi a eficienţei. De asemenea, statele membre nu utilizează pe deplin posibilităţile de achiziţii publice ca instrument strategic pentru susţinerea obiectivelor durabile, a politicilor sociale şi a inovării….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.