Eugen COJOACĂ, Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

Publicat în revista nr. 159 – Decembrie 2020

Preşedintele ANAP, domnul Eugen Cojoacă, ne-a oferit un material amplu despre apariţia conceptului de ”adjudecări publice” în vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, dar şi o comparaţie interesantă între regulile de la 1860 şi cele utilizate în prezent în materie de achiziţii publice.
”În urma unei întâlniri oficiale cu domnul prof. ing. Nicolae Noica, directorul general al Bibliotecii Academiei Române, am intrat în posesia unor documente care atestă existenţa unui sistem de achiziţii publice, în Principatele Române, încă din anul 1860. Aşadar, în Monitorul Oficial al vremii regăsim două Regulamente privitoare la ”adjudecările publice”, echivalentul a ceea ce astăzi numim achiziţii publice.”Regulamentul pentru modul de adjudecare al lucrărilor publice, precum şi condiţiile generale pentru aceste lucrări” stabilea, de exemplu, condiţiile de participare la licitaţiile de lucrări, dar şi regulile de organizare a acestor licitaţii, precum şi o serie de reguli legate de executarea, recepţia şi garantarea lucrărilor. Studiind aceste documente am descoperit multe asemănări între regulile de achiziţie publică instituite în vremea lui Cuza şi cele utilizate în prezent, prin urmare, mi s-a părut interesant şi util să realizăm un tabel comparativ, ca un arc în timp între trecut si prezent. Personal, consider că este extrem de importat nu doar să ne cunoaştem istoria, ci şi să valorificăm moştenirea pe care ne-au lăsat-o cei care au scris istoria acestei ţări” ne-a transmis domnul Eugen Cojoacă.
În Principatele Române, primul act normativ în care a fost tratată materia achiziţiilor publice a fost ”Regulamentul relativ la comptabilitatea publică”, adoptat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza prin Decretul nr. 29 din 29 noiembrie 1860.
Acest regulament a fost însoţit de ”Regulamentul pentru modul de adjudecare al lucrărilor publice, precum şi condiţiile generale pentru aceste lucrări” în care erau expuse condiţiile de participare la licitaţiile de lucrări, regulile de organizare a licitaţiilor, o serie de reguli legate de executarea, recepţia şi garantarea lucrărilor etc……

Pentru a vizualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.