Excluderea ofertanţilor din procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică (iii). Motive de excludere reglementate prin legea nr. 98/2016

Publicat în revista nr. 158 – Noiembrie 2020

Avocat Monica STRÎMBEI, Partener, SCA Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners
Avocat Radu NOŞLĂCAN, Senior Associate, SCA Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners

În primele articole pe tema motivelor de excludere a ofertanţilor din procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică am subliniat faptul că directivele europene din domeniul achiziţiilor publice, în special Directiva 2014/24/UE, pune un accent deosebit pe principiul proporţionalităţii atunci când vine în discuţie excluderea ofertanţilor din procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
În virtutea acestui principiu, autorităţile contractante sunt chemate facă o aplicare moderată a motivelor de excludere, analizând fiecare caz în parte, astfel încât să nu se ajungă la o aplicare automată a textelor de lege care reglementează aceste motive de excludere. Altfel spus, excluderea ofertanţilor din procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică este văzută ca un mecanism de ultim resort, la care trebuie apelat doar în măsura în care este necesar.
Continuăm în prezentul articol analiza noastră asupra motivelor privitoare la existenţa unei abateri profesionale grave respectiv a unor acorduri care vizează denaturarea concurenţei, acestea au fost transpuse prin art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, urmând a sublinia modalitatea în care legiuitorul român a înţeles să transpună reglementările europene în legislaţia din România.
În sensul celor de mai sus, facem o primă trimitere la prevederile art. 167 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 98/2016 care reglementează excluderea din procedurile de atribuire a acelui ofertant care a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea.
La o primă analiză, prevederile art. 167 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 98/2016 ar trebui corelate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. a) din aceeaşi lege care definesc noţiunea de abatere profesională prin următoarele elemente (i) reprezintă un comportament care afectează credibilitatea profesională a operatorului economic; (ii) acţiunea sau inacţiunea imputată operatorului economic se realizează cu intenţie sau din culpă gravă; (iii) presupune o încălcare a legislaţiei aplicabile ori a unor drepturi subiective, cu ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală sau încălcări ale normelor de deontologie profesională.
Din păcate, între textele legale sus-menţionate există câteva probleme de corelare.
În primul rând, deşi motivul de excludere reglementat la art. 167 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 98/2016 face trimitere la o abatere profesională gravă, art. 3 alin. 1 lit. a) din aceeaşi lege, care ar trebui să expliciteze această noţiune, nu face nicio distincţie între ceea ce înseamnă o abatere profesională gravă sau mai puţin gravă….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.